189 проектни предложения са получени по процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

189 проектни предложения са получени по процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.

Бизнесът подаде 189 проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ в рамките на крайния срок за подаване на проектни предложения по процедурата – 16.00 часа на 1 април 2011 г.

Финансовите средства по процедурата са в размер на 97 791 500.00 лв. (50 млн.евро), в това число 83 122 775.00 лв. (42.5 млн. евро) от Европейския фонд за регионално развитие и 14 668 725 лв. (7.5 млн. евро) – национално съфинансиране.

източник: УО на ОП“Конкурентоспособност“

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

1. Запознайте се с предлаганите от „Елит Партнер Консулт“ ЕООД УСЛУГИ

2. Вижте още:

-         Актуални новини по ОП „Конкурентоспособност”;

–        Актуални покани по ОП „Конкурентоспособност” или по кои схеми в момента има прием на проектни предложения и Вие можете да кандидатствате;

–        Предстоящи покани по ОП „Конкурентоспособност” или по кои схеми предстои да бъде обявен прием на проектни предложения.

 

This entry was posted in Актуални новини по ОП "Конкурентоспособност" and tagged , , , , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.