Обявяването на планираните периоди на прием на заявления за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ и мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ се отлагат за календарната 2013 г

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с Индикативен график за прием на заявления за подпомагане през 2012 г. по мерките от Програмата за развитие на селските райони

Във връзка с публикувания „Индикативен график“ за прием на заявления за подпомагане през 2012 г. на официалната интернет страница на ПРСР 2007 – 2013 г., МЗХ информира, че обявяването на планираните периоди на прием на заявления за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ и мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ се отлагат за календарната 2013 г.

Отлагането на планираните периоди на прием е свързано с предложеното пред ЕК девето изменение на ПРСР 2007 – 2013 г., с което се предлага прехвърляне на средства между различните мерки и оси на Програмата.

След извършването на допълнителен анализ от страна на УО на ПРСР и ДФ „Земеделие“ – РА, свързан с интереса към подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ и мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ и на база получените резултати, същите ще бъдат включени в „Индикативен график“ за прием на заявления за подпомагане през календарната 2013 г.

източник: интернет страницата на МЗХ

 

This entry was posted in Актуални новини по Програма за развитие на селските райони and tagged , , , , , , , , , , , , , , , .

Коментарите са затворени.